Poskytované služby

Naše poskytované služby hlavně souvisí a vychází z dělání elektro-revizí v celé šíři oboru elektro.

V praxi však však často řešíme závady formou konzultace, návrhu řešení a následnou opravu. Někdy se jedná o čistou prvotní instalaci elektrických rozvodů včetně rozvaděčů, světel a zapojení spotřebičů. Projektorvou činnost nám zajišťuje spolupracující subjekt. Součástí návrhu je často i výpočet spotřeby, výpočet a návrh osvětlení v souladu s příslušnými normami, atd.

Přepěťová ochrana je samostatná problematika, kterou Vám rádi vysvětlíme a doporučíme optimální řešení s vlivem na pojištění majetku.