Revize elektro

NN, VN, VVN, výbušné prostředí, stroje, spotřebiče, nářadí
Jako ředitel společnosti jsem ve funkci více než 6 let. Moje praxe v oboru je s ohledem na můj věk "významná". Proto vím, že mohu garantovat služby, které poskytujeme - lety jsou naše kvality prověřené. Důkazem kvality našich služeb je skutečnost, že stále prosperujeme a dokonce natolik, že pomáháme potřebným, účastníme se a podporujeme sportovní akce a tmelíme celý ten kolektiv našich pracovníků a odběratelů.

A to si myslím, že je to na čem se dá stavět do budoucna.

Hlavní činnosti

Níže uvedené aktivity jsou naší hlavní činností. Jak již bylo uvedeno na jiném místě - naší profesní aktivitu jsme omezili na činnosti, které umíme nejcvíc a můžeme nabídnou nadstandardní kvalitu služeb. Vyzkoušejte nás :-)

Revize elektro

Revize je kontrola zařízení či systémů. Revize se provádí za účelem ověření bezpečnosti a technického stavu.

Lhůty revizí elektrického zařízení

Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována nejpozději ve lhůtách stanovených v ČSN 33 1500

Požární prostupy

Provádíme kontrolu a obnovu, případně nové prostupy HILTI.
 

Pronájem rozvaděčů

Pronajímáme staveništní rozvaděče, zařídíme připojení rozvaděče a osazení elektroměru.

Intenzita osvětlení

Provádíme měření intenzity osvětlení pro kolaudace staveb a hygienické kontrolní měření.
 

Posouzení úspor

Posouzení úspory elektrické energie pro konkrétní objekt.
Image

Jak často je potřeba kontrolovat elektroinstalaci?

Revizi elektroinstalace v současné době upravují normy ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6.

Ty zahrnují revize elektroinstalace, jejich součástí však nejsou revize elektrických spotřebičů a hromosvodů, na něž se vztahují samostatné normy, podle kterých je potřeba revize provádět.

Posouzení úspor

není pouze v rovině účinnosti Vašeho elektrického řešení. V dnešní době hraje nemalou úlohy poskytovatel a pak skutečně nové technické řešení.

Novým technickým řešením není pouze LED osvětlení, ale celé řešení včetně přepěťových ochran, pojištění a často i specifickému režimu Vašich spotřebičů.

Vy nejlépe víte a znáte Vaší potřebu a my zase známe to nejlepší (optimální) řešení Vašich potřeb.
Image
Image
Image
Image
Image